Blog

Szkoła bez ocen?

(liczba komentarzy 5)

   Mój szanowny kolega, Iwo Wroński, dyrektor Zespołu Szkół STO im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, opowiedział niedawno historię, której istotę przytoczę tutaj z pamięci. Otóż swego czasu miał uczennicę, która po ukończeniu z sukcesem pierwszej klasy liceum postanowiła przejść na… nauczanie domowe. Swojej decyzji nie motywowała bynajmniej niezadowoleniem ze szkoły, a wręcz przeciwnie, otwarciem jej oczu w liceum na bezkres możliwości, jakie przynosi życie. Doszła jednak do wniosku, że na realizację programu nauczania poza szkołą wystarczą trzy godziny samodzielnej pracy dziennie, a zaoszczędzony czas będzie mogła poświęcić na rzeczy naprawdę (dla niej) ważne – własny rozwój w różnych dziecinach, działalność społeczną, wolontariat etc.

   Eksperyment się powiódł, dziewczyna terminowo i z powodzeniem zdała maturę, a jedyny błąd, jaki w kontekście całej historii potrafiła wskazać, to niewłaściwe oszacowanie czasu potrzebnego na zrealizowanie w domu programu nauki szkolnej. Wystarczyło półtorej godziny dziennie…

   Ta historia daje do myślenia. Przeciętny licealista spędza w szkolnej ławie około siedmiu godzin, od poniedziałku do piątku. Po odliczeniu przerw, każdego dnia przez sześć godzin „realizuje” program pod kierunkiem nauczycieli. Sześć godzin w szkole, a jak się okazuje, w domu może wystarczyć zaledwie półtorej. Oczywiście trzeba wziąć poprawkę pod nieprzeciętną zapewne osobowość i zdolności krakowskiej uczennicy; być może innym młodym ludziom potrzebne byłyby trzy godziny, ale i tak proporcja będzie uderzająca. Skąd ta różnica?!

   Myślę, że przyczyny wskazać nietrudno. Praca z klasą zawsze wymaga nakładu czasu na organizację. Nie da się uniknąć konieczności dostosowania toku zajęć do zróżnicowanego tempa pracy różnych uczniów. No i jest jeszcze kwestia oceniania…

   Nie przesadzę chyba stwierdzając, że nauka w polskiej szkole kręci się wokół wystawiania ocen. Odpowiedzi ustne, powtórzenia przed sprawdzianami, sprawdziany, kartkówki, omawianie wyników, poprawy, sprawdzanie – to wszystko pochłania mnóstwo czasu. Może ktoś zbadał ten temat naukowo, ale tak z wieloletniego doświadczenia typowałbym przynajmniej jedną trzecią. A zatem co najmniej dwie godziny z oszczędności uzyskanej przez uczennicę Iwa Wrońskiego przypada na czas zaoszczędzony na czynnościach związanych z ocenianiem. Razy 180 dni szkolnych w roku, razy trzy lata w liceum -1080 godzin, czyli 135 ośmiogodzinnych dniówek. Szmat życia!

   Pomysł szkoły bez ocen wydaje mi się bardzo atrakcyjny, nie tylko ze względu na oszczędność czasu, ale także choćby na możliwość nieco innego kształtowania relacji międzyludzkich. Niestety, wprowadzenie go w życie wymagałoby nie tylko przekonania rzeszy polityków i urzędników oświatowych, tworzących regulacje prawne, ale także „kuracji odwykowej” dla najbardziej zainteresowanych: uczniów, nauczycieli i rodziców. Chwilowo zakrawa to na science-fiction. Chociaż…

   Od pewnego czasu kilka razy w roku organizujemy w klasach 4-6 szkoły podstawowej zajęcia określane mianem „Wszechnicy”. Każda edycja to kilka godzin rozmaitych aktywności zamiast normalnych lekcji – krótkie wykłady i zajęcia warsztatowe, prowadzone przez różnych nauczycieli, a coraz częściej, także przez samych uczniów. Na dowolne tematy i bez żadnych ocen. Każdy uczeń otrzymuje z wyprzedzeniem program takiego dnia i wybiera zajęcia, które go ciekawią. Entuzjazm jest naprawdę zdumiewający. Dość powiedzieć, że w gronie przeszło setki młodych ludzi nie znaleźliśmy chętnych na całodniową (i darmową) wycieczkę na Mazury, ponieważ jej termin nieszczęśliwym zrządzeniem losu kolidował z Wszechnicą.

   Z moich obserwacji wynika, że coraz większą popularność zdobywa tzw. ocenianie kształtujące. Jego wartość niewątpliwie polega na „cywilizowaniu” procesu oceniania, przełożeniu akcentu z wystawiania oceny na stawianie celów i ich realizację. Nadal jednak uwaga aktorów szkolnego teatru koncentruje się na ocenianiu. Ja postulowałbym ruch w odmiennym kierunku – wymyślenie  sposobów na ograniczenie obecności ocen w szkole . Poszukiwanie dobrych pomysłów w tej kwestii, to niezły temat na seminarium pedagogiczne „Wokół szkoły”, i pewnie podejmiemy go po wakacjach.

   PS. Ostatnio zapytano mnie, jakim cudem mamy w szkole tyle czasu na wycieczki? Kiedy się uczymy, skoro ciągle gdzieś idziemy, czy wyjeżdżamy?! Moja odpowiedź była prosta – uczymy się podczas każdej wycieczki i jest to nauka co najmniej tak samo wartościowa i skuteczna, jak w szkolnej ławie. No i tym przyjemniejsza, że bez ocen!

Wróć

Dodaj komentarz

Skomentował Leśny Władek

Quo vadis, Domine?
Drogi Panie Dyrektorze, co jakiś czas nachodzi mnie myśl, że żyje Pan w świecie młodego Buddy. Nie znającym świata realnego, czasu, chorób i starości. W świętym przekonaniu, ze ludzi wszyscy, wszyscy, są ze swej natury pracowici, ciekawi świata, mądrzy, świadomi swoich zalet, ale i cech, nad którymi trzeba popracować. Mam jednak pewne podejrzenia, że nie jest tak. I tak jak Hobbes w Lewiatanie (a przednim i inni) uważał organizację państwową za służącą okiełznaniu "złego w człowieku", tak ja wyobrażam sobie, że rygor szkolny jest sposobem/formą dalszego procesu socjalizacji młodego człowieka.
Problemem jest, jak zdefiniujemy potrzeby i zakres takich działań. Lesseferyzm? Źle się skończy, zapewne. Zamordyzm (pewnie ma jakąś mniej współczesną nazwę)? Pewnie jeszcze gorzej. Gdzie jest środek (złoty)?
Obserwując Pańskie działania, sądzę, że świetnie sobie Pan radzi jako wychowawca i dyrektor. Wykorzystując wiedzę, coraz większe doświadczenie i intuicję. To co udaje się jednemu, nie oznacza, że powiedzie się innym. A do tego proszę pamiętać, pracuje Pan na trudnej, ale wyselekcjonowanej niwie (to trochę taki ugór do zaorania).
Powszechność opisanej praktyki i postulaty źle się skończą dla wielu. Żż?

Skomentował Jarosław Pytlak

Prima fronte vado, Leśny Władku!
Otoczenie, w którym żyję, zarówno medialne, jak biologiczne, ani na moment nie daje mi zapomnieć o naturze człowieka. A jednak mam nieco inny pogląd niż Hobbes. Zresztą, co do państwa, to nie wiem, ale jestem przekonany, że wychowanie w szkole nie musi akcentować rygoru, tylko właśnie wolną wolę. Praktykuję to od lat i mam przesłanki, żeby mniemać, że skutecznie.
Dlaczego nie miałbym popularyzować swojego poglądu i dobrych doświadczeń? Bo innym się nie powiedzie?! Nie bądźmy śmieszni. Większość innych nawet nie przeczyta. A jak przeczyta, to pomyśli, że Pytlak, to taki młody Budda. A jak pomyśli pozytywnie, to się przestraszy (wysiłku, odpowiedzialności, niepewnego efektu, sprzeczności z (rzekomym) doświadczeniem, że piekło, to inni). Ale jak się nie przestraszy, to może uwierzy, że można, i że warto spróbować, na dowolnej niwie.
Bo może pamiętasz, Leśny Władku, że pierwsze Wszechnice robiliśmy ponad ćwierć wieku temu w szkole zupełnie publicznej...

Skomentował Leśny Władek

Pamiętam Wszechnice i pamiętam tych ludzi. Pamiętam nas.

Skomentował Wiesław Mariański

Przed chwilą opublikowałem artykuł na Facebooku.
Dzisiaj usłyszałem takie zdanie: potrzebny jest impuls. Pytam się: kto ma dać ten impuls ?

Skomentował Edyta

Za chwilę "pyknie" mi 30 lat pracy w oświacie. Jakie 15-20 lat temu otrzymałam - na mój wniosek - pozwolenie na nauczanie muzyki bez ocen. Czułam się wspaniale, oszczędność czasu - przy moim przedmiocie mniejsza, ale jednak, brak stresu związanego z wystawianiem ocen (mam do dziś). Było wspaniale. Dwa miesiące. Po dwóch miesiącach wróciłam do ocen. Dlaczego? nie, nie przez brak motywacji uczniów do pracy, brak dyscypliny też nie był powodem. Dzieciaki. Dzieciaki wymusiły na mnie oceny mimo, że już wtedy stosowałam ocenianie kształtujące ( i to jeszcze w ładnej graficznie formie). A jednak - to oni chcieli mieć te swoje piątki i czwórki, było im to potrzebne. Do czego? Do dziś nie jestem tego pewna.
Ach, jakbym chciała spróbować jeszcze raz!

Nasza strona używa, do prawidłowego działania używa technolgii ciasteczek. Więcej informacji na ten temat na stronie: Więcej...