Blog

O szkole w czasach zarazy, specjalnie dla rodziców

(liczba komentarzy 76)

   Szanowni Rodzice!

   Jeśli Wasze dzieci są w wieku szkolnym, to z pewnością jesteście bardzo niespokojni, jak będą funkcjonować przez najbliższe tygodnie, kiedy placówki oświatowe pozostaną nadal zamknięte. Większość z Was ma już za sobą pierwsze doświadczenia, jak w praktyce wygląda praca z uczniem na odległość. Niestety, nie wszystkie są dobre.

   Docierające z różnych stron rodzicielskie głosy świadczą, że wprowadzanie nauki zdalnej może być trudne i rodzić wiele frustracji. Powszechne jest narzekanie na obciążanie uczniów pracą ponad siły, bez koordynacji, a często i bez sensu, czego symbolem stało się zadawanie wypracowań z WF-u. Akurat to ostatnie zdarza się zapewne rzadko, ale w dobie internetu szybko zostało nagłośnione i uzupełnione innymi „kwiatkami”, tworząc w sumie obraz mało roztropnych nauczycieli. W pełnej napięcia atmosferze od złych indywidualnych doświadczeń jest tylko krok do surowej oceny całej grupy zawodowej, która i tak nie cieszy się ostatnio popularnością i uznaniem w społeczeństwie.

   Nauczyciele na pewno popełniają wiele błędów. W tej nadzwyczajnej sytuacji robią ich zapewne jeszcze więcej. Wcale nie musi to jednak wynikać tylko z niekompetencji, czy złej woli. W końcu wszyscy, jako społeczeństwo, znaleźliśmy się na głębokiej wodzie i rozpaczliwie uczymy się pływać. Krytyka jest oczywista i może być pożyteczna, ale poruszenie i oburzenie powinno trafiać na filtr zbudowany z rozumu oraz świadomości sytuacji, w jakiej się wszyscy znajdujemy.

   Piszę ten artykuł z myślą o rodzicach gotowych poznać opinię człowieka, który w rozmaitych odgrywanych w życiu rolach, jak to się czasem mówi, „zjadł zęby” na edukacji. Który patrzy na sytuację nauczycieli, uczniów i rodziców bez zbędnych emocji wiedząc, że owe emocje niczego nie zmienią na lepsze. Który wierzy, że większa świadomość złożoności sytuacji, w jaką uwikłana jest w dobie zarazy polska szkoła, może tylko pomóc każdemu zapanować nad emocjami i odpowiednio wyważyć postępowanie pomiędzy tym, czego wymaga otoczenie, a tym, co dyktuje rozum.

   A sytuacja jest naprawdę złożona. Wpływa na nią cały szereg czynników; niektóre ukształtowane historycznie, inne rodzące się na naszych oczach, wynikające z działań władz i poszczególnych placówek, z funkcjonowania rodzin w kryzysowej sytuacji oraz generowanego przez media i internet stanu ciągłego poruszenia i nerwowości.

   Nie da się tego opisać zwięźle, więc artykuł będzie dość długi.

   Nie da się tego opisać oględnie, więc będzie trochę bolało.

   Zdaję sobie sprawę, że większa długość tekstu zmniejsza liczbę jego potencjalnych czytelników. Dlatego z myślą o osobach poszukujących syntetycznych komunikatów przygotowałem kilka prostych stwierdzeń, które zebrałem poniżej. Gorąco zachęcam jednak do lektury także dalszej części artykułu, którą dla ułatwienia odbioru podzieliłem śródtytułami na krótkie rozdziały.

---------------------------------------------------

Realia polskiej szkoły w czasach zarazy, w pigułce dla niezorientowanych

1. Rozporządzenie nie ma czarodziejskiej mocy zmieniania rzeczywistości!

Większość nauczycieli nie ma możliwości technicznych oraz potrzebnych umiejętności, by prowadzić wartościową edukację zdalną, rozumianą jako regularna interakcja w czasie rzeczywistym z uczniami i pomiędzy nimi. Możliwości technicznych nie ma też wielu uczniów. Państwo nie dysponuje żadnym pomysłem ani zasobami, by w krótkim czasie stworzyć potrzebującym niezbędne warunki do pracy. Tego stanu rzeczy nie da się zaczarować żadnym ministerialnym rozporządzeniem. Frustracji zrodzi się mnóstwo.

2. Dyrektorzy, niemożliwe róbcie od ręki, na czynienie cudów dajemy Wam dwa dni!

Rozporządzenie ministra o kształceniu na odległość nakłada na dyrektorów szkół szereg zadań trudnych lub po prostu niemożliwych do zrealizowania. Wywoła to lawinę lokalnych konfliktów i skarg do kuratoriów, a przy okazji spotęguje w szkołach działania pozorne, obliczone przede wszystkim na możliwość wykazania, że obowiązek został wypełniony. Co jednak dla władzy najważniejsze, da jej możliwość podpisania się pod sukcesami, a zepchnięcia winy za wszelkie porażki na dyrektorów. Mechanizm znany z historii: car jest dobry, tylko bojarzy do niczego.

3. Piękna sprawozdawczość rozwinie się… (na melodię „O mój rozmarynie…”)

Działania władz państwowych niezawodnie wykażą ich pełną kompetencję i skuteczność w obliczu kryzysu. Sprawozdania zaświadczą o wzorowej mobilizacji personelu pedagogicznego. Zaprawieni w bojach dyrektorzy i nauczyciele udokumentują doskonałą realizację podstawy programowej. Tylko rodzice powszechnie będą zastanawiać się, jaki to fatalny pech sprawił, że akurat ich dzieci trafiły na nieudaczników, skoro według TVP cały polski system edukacji pod właściwym przewodnictwem tak świetnie poradził sobie ze zdalnym nauczaniem.

4. Zarządzanie strachem nie przeszkodzi w ogłoszeniu sukcesu

Nauczyciele są grupą zawodową sfrustrowaną materialnie i moralnie, mającą poczucie lekceważenia ze strony władz i społeczeństwa. Od początku przymusowej przerwy nie otrzymali ze strony swojego ministra żadnego wyrazu troski i wsparcia; wręcz przeciwnie, musieli znieść nowe upokorzenie, gdy powiedział na antenie radiowej, „To jest szansa na to, aby nauczyciele także pokazali, że nie tylko potrafią strajkować i ubiegać się o wyższe wynagrodzenia, ale także są po prostu dobrymi wychowawcami i nauczycielami”. Przy tak nędznym wodzu trudno oczekiwać, że armia ochoczo rzuci się do walki. Poza niemałą, ale jednak ograniczoną grupą entuzjastów, podstawowym motywem działania będzie strach przed utratą choćby części wynagrodzenia. Władza najwyraźniej niczego innego nie potrzebuje. Wie, że na podstawie sprawozdań niezawodnie będzie mogła ogłosić sukces.

5. „Mama nie może się doczekać, kiedy wrócę do szkoły” (z e-maila do wychowawczyni)

Nie ma żadnej możliwości, by ktokolwiek w okresie zamknięcia placówek oświatowych mógł znacząco ulżyć rodzicom w obowiązkach związanych z opieką nad dziećmi. Ogromne rodzicielskie frustracje pokażą, że polska szkoła, zwana przez niektórych pogardliwie „przechowalnią dzieci”, póki co, jest w swojej funkcji opiekuńczej nie do zastąpienia.

6. Udręka rodziców uderzy rykoszetem w nauczycieli. Bo autorefleksji wiele nie wywoła…

Okres przymusowej izolacji to prawdziwe wyzwanie dla rodzin. Ludzie stłoczeni na małej przestrzeni i skazani na swoje długotrwałe towarzystwo, często zobowiązani do wykonywania zdalnie obowiązków służbowych, a dodatkowo obciążeni opieką i nadzorem nad nauką dzieci, już po krótkim czasie odczują mordercze myśli pod adresem otoczenia. Niezależnie od tego, jak będzie zorganizowane zdalne nauczanie, stanie się ono w wielu domach źródłem udręki i pretensji do tych, którzy je prowadzą. Nie ułatwi ogarnięcia sytuacji brak refleksji, że przez lata zgodnie i skutecznie oduczyliśmy dzieci inicjatywy i odpowiedzialności za siebie, czyniąc je niezdolnymi do samodzielnego zdobywania wiedzy. Wykorzystanie czasu zarazy, by nadrobić w rodzinie ten istotny brak wychowawczy, przyjdzie do głowy tylko nielicznym, a i wśród nich nie wszystkim starczy na to cierpliwości.

---------------------------------------------------

   Zgniłe fundamenty systemu

   Powiedzmy sobie wprost, bo ma to wielkie znaczenie dla zrozumienia obecnej sytuacji, że w ciągu dziesięcioleci zbudowaliśmy w Polsce system edukacji oparty na trzech zgniłych fundamentach: strachu, hipokryzji i ignorancji pedagogicznej.

   W oświacie króluje strach. Boją się wszyscy. Dyrektorzy odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązków, co z racji mrowia przepisów jest raczej standardem niż zjawiskiem nadzwyczajnym. Oskarżenia o niekompetencję. Skarg, które mogą trafiać do kuratorium, organu prowadzącego, związków zawodowych, a nawet lokalnego SANEPID-u. Kontroli, które zawsze mogą coś wykryć (znajomy strażak z północno-wschodniej Polski powiedział mi kiedyś, że w zasadzie powinien zamknąć 90% budynków szkolnych w swoim powiecie). Boją się również rodziców, a nawet problemów z uczniami, które coraz częściej wymykają się kontroli. Zbyt niskiego miejsca w rankingu. Obstawienia niewłaściwego w danym sezonie politycznym zestawu konkursów i uroczystości.

   Są jeszcze kwestie finansowe. Od samego początku przymusowej przerwy dyrektorzy szkół niepublicznych żyją w strachu, że rodzice zaprzestaną płacenia czesnego, bo szkoła ich zdaniem nie wykaże się wystarczającą aktywnością. Stąd tendencja do robienia ile się da i co się da, niekoniecznie z sensem, byle tylko wykazać swoją działalność. Problem nie oszczędza też placówek publicznych, tylko tam ma inny charakter. Co robić, by organ prowadzący nie zdecydował, że nauczyciele byli tylko w gotowości, a więc należy się im zmniejszone wynagrodzenie? Rada narzuca się sama: dokumentować, dokumentować i jeszcze raz dokumentować. To źródło wspomnianego wcześniej pomysłu z wypracowaniami z WF-u. W końcu stanowią namacalny dowód aktywności…

   Strach dyrektorów promieniuje na podwładnych. Nauczyciele boją się o swoje miejsca pracy, które wciąż jeszcze w wielu środowiskach stanowią przedmiot pożądania. Boją się stracić godziny ponadwymiarowe, które czynią mizerne wynagrodzenie znośniejszym. Boją się podpaść szefowi, dostarczając spóźnioną lub niepełną dokumentację, albo wchodząc w konflikt z rodzicami, co zakłóca i tak przecież niespokojny byt dyrektora. Boją się rodziców, którzy za nic mają ich autorytet, a nawet niektórych swoich podopiecznych – z tego samego powodu.

   Strach nauczycieli przenosi się na dół. Choć uczniowie zdają się dzisiaj hardzi i bezkarni, to jednak często boją się nauczycieli, a już szczególnie ich zabójczego oręża, jakim jest możliwość postawienia złej oceny.

   Można powiedzieć, że polska szkoła ufundowana jest na strachu i strachem się w niej zarządza. A jego wszechobecność rodzi hipokryzję, czyli powszechne udawanie, że stan rzeczy przedstawia się inaczej, lepiej, niż w rzeczywistości. Główną rolę w tym teatrze odgrywa sprawozdawczość. Pracownicy systemu oświaty tworzą sprawozdania na okrągło. W sprawozdaniach wszystko wygląda pięknie. Czystą hipokryzją jest coroczne oświadczanie, że podstawa programowa jest zrealizowana. Może i tak, ale jaka jest jakość tej realizacji?! Hipokrytą jest premier ogłaszający 20 marca, że 92% szkół prowadzi e-learning. Nawet wierzę, że tak wynikło z ankiet on-line, wypełnionych przez dyrektorów. Sam też wypełniłem. Nie wierzę tylko, że ów e-learning w takim odsetku, póki co, zasługuje na tę dumną nazwę.

   Pisząc o ignorancji pedagogicznej nie mam bynajmniej na myśli indywidualnych braków nauczycieli, choć każdy, kto ma do czynienia ze szkołą skwapliwie poda smakowite przykłady. Chodzi mi o niezgodność przyjętych rozwiązań systemowych z tym, co dyktuje wiedza pedagogiczna. Poszatkowanie nauki na kilkanaście przedmiotów nauczania. Ścisły reżim 45-minutowych lekcji, przedzielonych zbyt krótkimi zazwyczaj przerwami. Jednorodne wiekowo grupy, niezależnie od specyfiki zajęć. Prowadzenie dziewięciu i więcej godzin zajęć obowiązkowych dziennie, gdy wiadomo, że już na siódmej lekcji dziecko się nie uczy, a i nauczyciel odpływa. Milcząca zgoda na psychozę przedegzaminacyjną. Szkoła jest skansenem wielu złych rozwiązań, na które wszyscy godzą się bez wiary, że można coś zmienić.

   Głowa też gnije

   Nie ma szczęścia polska edukacja do swoich szefów. Każdy, kto obserwuje liczne ostatnio wystąpienia ministra Piontkowskiego musi zwrócić uwagę na jego kamienny wyraz twarzy, zero okazywanych emocji. Na odczuwalny brak empatii dla nauczycieli. Na powtarzane wielokrotnie zapewnienia o sukcesie reformy, dobrym przygotowaniu na czasy zarazy, pełnym panowaniu nad sytuacją, podczas gdy wszystko to kłóci się z doświadczeniem znacznej części załogi oświatowego okrętu. Minister, tak samo zresztą, jak wielu jego poprzedników, nie aspiruje nawet do roli pierwszego nauczyciela. Jest namiestnikiem politycznym oddelegowanym na odcinek edukacji. Wdraża program partii bez wahania i cienia wątpliwości. Bez względu na straty w ludziach.

   Zdawałoby się, że okres pandemii jest najlepszym czasem na zaprezentowanie ludzkiego oblicza lidera polskiej oświaty. Niestety, nic takiego nie nastąpiło. W pierwszej fazie przerwy zabrakło informacji, porady, jak traktować zdalną pracę nauczycieli, którym początkowo wcale nie zalecono prowadzenia zajęć. Zabrakło informacji o zasadach wynagradzania. Nie zalecono unikania zgromadzeń, choćby doraźnych rad pedagogicznych. Odpowiedzialność za decyzje spadłą – co za niespodzianka – na dyrektorów szkół. Najwyższa władza w żaden sposób nie pomogła im zapanować nad naturalnymi w tej sytuacji obawami.

   Wciąż brakuje tak bardzo pożądanych informacji o rozważanych scenariuszach dalszego rozwoju sytuacji. Podobno MEN ma wizję, co zrobić, jeśli przerwa przedłuży się jeszcze za Wielkanoc. Jaką?! Jakie są rozważane scenariusze na wypadek, gdyby przerwa objęła cały maj? Nie jest rozważany pomysł przeorganizowania wakacji? Naprawdę? A może powinien – i tak wszyscy w szkołach zastanawiamy się nad taką możliwością. Rozumiem ostrożność w ogłaszaniu decyzji, ale chciałbym mieć poczucie, że jestem przez najwyższego szefa traktowany jako jednostka czująca i myśląca. A nie tylko chłopiec na posyłki, o czym dalej.

   Cyborg ze sztuczną inteligencją? Nie, tylko dyrektor szkoły…

   Dyrektor szkoły, osoba płci dowolnej o nadludzkich możliwościach, stale i konsekwentnie stawiana na pierwszej linii borykania się z problemami, bez względu na granice tych możliwości. Oto fragment pisma, jakie otrzymałem od Mazowieckiego Kuratora Oświaty po tygodniu zawieszenia pracy szkoły:

„Szanowni Państwo,

w związku z interwencjami rodziców uczniów, dotyczącymi sposobu realizacji przez szkoły zdalnego nauczania bardzo proszę, aby dyrektor szkoły/placówki osobiście koordynował zakres informacji (zadań, poleceń, itp.) przekazywanych uczniom przez nauczycieli.”

   Trudno się dziwić, że w atmosferze wielkiej improwizacji, jeszcze zanim stworzono ramy prawne dla zdalnego nauczania, na uczniów spadła lawina poleceń, zaleceń i wymagań od nauczycieli. Wielu bezradnych rodziców zaczęło szukać ratunku w organie nadzoru pedagogicznego – rzecz również całkiem zrozumiała. Samo kuratorium wiele zrobić nie może, ale w końcu od czego są dyrektorzy?! Osobiście najbardziej poruszyło wytłuszczenie w tym piśmie słów „osobiście koordynował”. W moim konkretnym przypadku oznaczało to zobowiązanie do przejrzenia, zrecenzowania i ewentualnej korekty korespondencji około 60 nauczycieli i ponad 400 uczniów, nie wspominając już o rodzicach. Po prostu niemożliwość. Tymczasem zaledwie dzień wcześniej pan minister zobowiązał mnie do „przygotowania możliwości zdalnej realizacji programów nauczania”, „analizy możliwości zdalnej realizacji tygodniowego/semestralnego planu zajęć”, „uwzględnienia w pracy zdalnej różnych potrzeb edukacyjnych uczniów, w tym wynikających z niepełnosprawności”, „przygotowania możliwości zdalnego monitorowania i oceniania, modyfikacji wewnątrzszkolnego systemu oceniania, „opracowania informacji dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców o kształceniu na odległość w szkole z uwzględnieniem higieny pracy uczniów i nauczycieli oraz zasad bezpieczeństwa w sieci”. Przepraszam za ten przydługi cytat (niepełny zresztą), ale wydało mi się to niezbędne, aby dostatecznie dobitnie zestawić to z czasem, jaki w tym piśmie dostałem do dyspozycji. Mianowicie – całe dwa dni! No i dzień później jeszcze ta osobista koordynacja, o której wspomniałem wcześniej, na dokładkę. Tak właśnie wygląda zarządzanie polską oświatą z najwyższych szczebli władzy w czasach zarazy…

   Robocop 2? Nie, też dyrektor szkoły…

   Minęły owe dwa dni i 20 marca pojawiło się rozporządzenie o nauce realizowanej na odległość. Każdy, kto chciałby recenzować działanie szkół w tym trudnym czasie powinien poznać wynikające z niego zalecenia. Prezentuję je tutaj w formie zaczerpniętej z pisma Departamentu Informacji i Promocji MEN, rozesłanego tego dnia (w piątek) w godzinach wieczornych. Wytłuszczenia pochodzą ode mnie, komentarz do całości pozostawiam inteligencji Czytelnika.

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość.

W sytuacji, gdy wystąpią trudności w organizacji zajęć, dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym, powinien określić inny sposób ich realizowania. O wybranym sposobie musi także poinformować kuratora oświaty.

Za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły. Jest on zobowiązany do tego, aby powiadomić rodziców, w jaki sposób będzie zorganizowana nauka. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

Bezpieczeństwo uczniów i ich możliwości psychofizyczne priorytetem

Dyrektor musi również ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia. Dyrektor ma też określić formy kontaktu czy konsultacji nauczyciela z rodzicami i uczniami.

Organizując uczniom kształcenie na odległość dyrektor musi pamiętać o uwzględnieniu zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.(…)

Dyrektor szkoły lub placówki, który zdecyduje się na korzystanie z platformy może utworzyć na niej konta dla uczniów i nauczycieli. Przepisy pozwalają na przetwarzanie danych uczniów i nauczycieli szkoły lub placówki w celu utworzenia kont. Aby usprawnić korzystanie z platformy dyrektor wykorzysta do tego celu System Informacji Oświatowej.

Ocenianie pracy ucznia

Dyrektor szkoły ma obowiązek ustalić w uzgodnieniu z nauczycielami w jaki sposób będzie monitorowana i sprawdzana wiedza ucznia oraz postępy w nauce. (…)

Nauczyciele realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w ramach obowiązującego ich dotychczas tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz. Po przekroczeniu tego wymiaru zajęcia te będą mogły być realizowane w ramach godzin ponadwymiarowych.

Zadaniem dyrektora szkoły będzie określenie zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia..

   Starczy! Czy wspomniałem, że cały system powinien działać w szkole już od poniedziałku?!

   Krótki katalog problemów organizacyjno-technicznych, które oczywiście zwalczymy

1. Nauczyciele nie mają dostępu do sprzętu lub internetu

2. Uczniowie nie mają dostępu do sprzętu i/lubinternetu

3. Szkoła powinna udostępnić sprzęt osobom w potrzebie, ale go nie ma. Organy prowadzące nie mają funduszy na zakup. A nawet, jeśli… złotówka jest najsłabsza od lat, więc ceny sprzętu poszybowały do góry.

4. Szkoły nie mają platform edukacyjnych, a jak mają, to zakłócenia techniczne często uniemożliwiają pracę w większej grupie.

5. Bezpłatne zasoby, które oferuje MEN, w dość powszechnej opinii mają niewielką wartość.

6. Dostępne inne zasoby internetu są przebogate. Przebijanie się przez nie dla wielu nauczycieli, to kolejne godziny błądzenia w dżungli. Wiele się nauczą, ale czy z tego wyniknie nauka dla uczniów? Na pewno nie zawsze.

7. Ile godzin dziennie można siedzieć przed ekranem?

8. WF na odległość? Na pewno można, ale czy da się uwzględnić „sytuację rodzinną uczniów”?

   I problem fundamentalny…

   Czy uczniowie w dobie zarazy naprawdę najbardziej potrzebują lekcji przez internet, choćby w najlepszej wersji technicznej, prac do wykonania wylewających się z librusa, domowej rywalizacji o dostęp do komputera? Nauczycielka Roku 2019 jest innego zdania:

   Ja też! Tylko jak z tym przesłaniem dotrzeć do władz oświatowych!? Do nauczycieli? Do rodziców?

   Na pociechę

   Pewnie nie wszyscy mi uwierzą, ale największymi wygranymi obecnej sytuacji mają szansę stać się ósmoklasiści i maturzyści. Przerwanie obłędnego wyścigu, jakie nastąpiło 12 marca, daje im szansę na złapanie oddechu. Nieco równowagi psychicznej. Obserwując wcześniej psychozę przedegzaminacyjną w ósmych klasach mogę tylko powiedzieć, że te dzieci nie potrzebują teraz lekcji przez internet. Mają tyle możliwości samodzielnego ćwiczenia, oferowanych na setkach witryn internetowych, i szansę, żeby sięgać do tego stosownie do potrzeb. Bardziej potrzebują jasnych informacji, co muszą zrobić, by uzyskać jak najlepsze oceny. Ale tutaj naprawdę możliwości są duże, bez konieczności zabijania ich pracą. Niby zdalną, choć przecież i tak wykonywaną w domu.

   Zresztą, wygrać mogą wszyscy uczniowie, jeśli tylko dorośli w najszlachetniejszej intencji nie przyprawią ich o przemęczenie i nerwice. Jakby strach przez koronawirusem nie był sam w sobie wystarczającym obciążeniem. Nie nawołuję wszakże rodziców do buntu. Uważam, że o ile się da, należy respektować wymagania stawiane przez szkołę. Ale gdy czytam o dzieciach pracujących cały boży dzień nad kartami pracy, o rodzicach, którzy po pracy całymi wieczorami popychają swoje pociechy na wyboistej drodze edukacji, mogę tylko poradzić, żeby dać sobie luz. Żadna „realizacja” podstawy programowej, żadne oceny nie są warte traconego zdrowia. Myślę, że wielu nauczycieli, o dziwo, podzieli ten pogląd.

   Zakończenie

   Nie napisałem tego artykułu, żeby wkładać kij w szprychy rozpędzonego rydwanu ministra Piontkowskiego. Moim celem jest tylko uświadomienie rodzicom przyczyn, z powodu których piękna wizja zdalnego nauczania nie przyoblecze się w ciało. Chciałbym, żeby sfrustrowani nie strzelali do pianisty tylko dlatego, że właściciel knajpy kazał mu grać na rozstrojonym pianinie.

   Jakoś to będzie. Nigdy jeszcze w oświacie nie było, żeby jakoś nie było. Dlatego w trudnych czasach proponuję wszystkim skorzystanie z szansy, którą niespodziewanie otrzymaliśmy od losu. Zwolnienia tempa. Slow life przynajmniej na krótką metę na pewno przyniesie dzieciom więcej pożytku, niż najlepsza nawet zdalna edukacja.

   Powyższy tekst nie jest katalogiem narzekań malkontenta. Mam własny pomysł na zdalną edukację i go realizuję. Z priorytetem, którym jest zdrowie psychiczne dzieci. Dlatego też czuję się w prawie dzielić refleksjami. Ze wszystkimi, którzy mają ochotę posłuchać i przemyśleć.

Wróć

Dodaj komentarz

Skomentował Sławek

Dyrektorzy i nauczyciele dostali dwa dni (nie licząc soboty i niedzieli) na zorganizowanie lekcji on-line w Polsce. Ciekawe ile Rząd z premierem na czele potrzebuje czasu na zorganizowanie wyborów on-line?

Skomentował Aleksandra

Dziękuję! I bardzo chciałabym usłyszeć choć kilka słów nt Pana pomysłu na zdalne nauczanie .Bardzo zaciekawił mnie ostatni akapit!

Skomentował Mama

Bardzo mądrze i prawdziwie napisane. Jestem pewna, że tak to właśnie wygląda ( mogę potwierdzić jedynie wersję z perspektywy rodzica), bo po co autor miałby kłamać i zakrzywiać rzeczywistość. Jednak to, że przyznamy sobie rację okazuje się....za mało. Uważam, że należy coś z tym zrobić, działać. Mówią, że w grupie siła więc działajmy. My rodzice niewiele możemy, bo i tak wszystko co wychodzi od nas do dyrekcji czy MEN jest " spychane" dalej. To nauczyciele mogą więcej ( według mnie). Powinni masowo przeciwstawić się systemowi, który jest totalnie nieudolny, odbiera im honor, zabija w nich poczucie dobrego spełniania misji nauczania. Pieniądze stały się punktem przetargowym- jak nie wypełnisz zadania dostaniesz mniej. Nauczyciel staje przed wyborem- być w zgodzie z ludźmi, uczniami, rodzicami czy nakarmić swoją rodzinę i opłacić rachunki. Myślę, że przeciwstawienie się temu dużą grupą nie spowoduje zwolnień czy wyciągania konsekwencji, bo nauczycieli brakuje już teraz i nie ma kim obstawić stanowisk. Najważniejsze jednak zdrowie. Róbmy wszystko w taki sposób, aby nie ucierpiało nasze zdrowie fizyczne ani psychiczne. Pamiętajmy też, że nasze dzieci również posiadają i jedno i drugie, a obowiązkiem naszym jako rodziców jest o nie dbać. Dużo zdrowia i cierpliwości dla wszystkich życzę

Skomentował Adrianna

Do Pani Anny Marii
Mnie też przeraził wpis dziecka: "Mama nie może się doczekać, kiedy wrócę do szkoły” (z e-maila do wychowawczyni)".
Nie dlatego mnie przeraził, że doszukuję się u rodziny tego dziecka patologii, ale tego, że CAŁA rodzina musi być sfrustrowana tym co się dzieje dookoła. We wszystkich mediach krzyczą do nas żółte paski informujące o tym jak robi się niebezpiecznie, #zostanwdomu, kolejny przypadek zgonu, nie odwiedzaj dziadków.
Rodzice MUSZĄ pogodzić pracę zarobkową - nie każdy ma szczęście, aby skorzystać z opieki na dziecko - obowiązki w domu, pomóc starszym członkom rodziny, przyjaciołom, sąsiadom.
MUSZĄ też - z oczywistych względów pomóc nauczycielom w wykonywaniu ich zadań.
Co odłożyć na bok? Raport dla szefa na już? Dyżur w szpitalu? Czy może nie ugotować obiadu?
Przed takimi wyborami stoi dzisiaj każdy z rodziców.
Oczywiście, że szkoła nie ma zastępować rodziców. Ale też rodzic nie ma obowiązku, a często nawet mimo szczerych chęci - możliwości, aby zastąpić nauczyciela.
Ja nie mam kompetencji, żeby pomóc mojemu dziecku w nowym temacie z chemii organicznej. A prosi - bo nie daje sobie rady i jak teraz nie zrozumie, to kolejnych tematów też nie opanuje. I jest mi z tym źle. I też wolałabym, żeby to wszystko się skończyło i żebyśmy wszyscy wrócili do normalności: dzieci do szkoły, my do pracy. Nie dlatego, że zajmowanie się moją rodziną jest udręką, ale dlatego, że kocham moje dziecko i chciałabym oszczędzić mu wszystkich trosk i zmartwień.
Jeszcze bardziej przeraża mnie, to że ze słów Pani Anny Marii wynika, że ma coś wspólnego ze służbą zdrowia: "To brzmi jak słyszane często na przysłowiowej kozetce od moich dorosłych pacjentów".
Trochę przykre, że na podstawie jednego zdania, wyrwanego z kontekstu, bez znajomości konkretnej rodziny i jej sytuacji - wrzuciła Pani wszystkich podobnie myślących do mnie do jednego wora - ludzi, którzy dzieci mieć nie powinni.

Skomentował Anna

Bardzo dziękuję za ten tekst. Nam, rodzicom, otwiera oczy na punkt widzenia nauczycieli i dyrektorów. Sytuacja w szkole aktualnie przypomina impas - a najgorsze, ze w jego tle wyczuwalna jest pogarda. Współczuję szczerze wszystkim zaangażowanym. Wydawało się, że rok temu sięgnęliśmy dna, a jednak okazuje się, że można zejść jeszcze głębiej i jeszcze bardziej zantagonizować rodziców, nauczycieli i dyrekcję. Zaczynam się zastanawiać, czy wyjście z tego impasu jest w ogóle możliwe. I jeszcze jedno - cieszę się, że są tacy ludzie jak Pan. Dziękuję za Pańską pracę.

Skomentował tomakl

To są same bzdety. A pierwsze zdanie. "Większość nauczycieli nie ma możliwości technicznych oraz potrzebnych umiejętności, by prowadzić wartościową edukację zdalną, rozumianą jako regularna interakcja w czasie rzeczywistym z uczniami i pomiędzy nimi." jest zapowiedzą tego co będzie w tym artykule. Od lat jestem związany z edukacją. Nie jestem nauczycielem. Patrzę na to wszystko z boku i nadziwić się nie mogę. Można by to nazwać "Bezpieczna przeciętność". Tak jest łatwiej. Zwalić winę na system, na Ministerstwo, na zły los. I to dla mnie jest taka trochę samospełniająca się przepowiednia. Nauczycielom potrzebne są te ciosy ze strony wszystkich. Mogą spokojnie stać sobie w roli ofiary i nie pójść do przodu. Pokazać że potrafią nie tylko strajkować ale i zmieniać szkołę. Bo to co dzieje się na naszych oczach to rewolucja. Ale bezpieczniej jest zostać w starej rzeczywistości.

Skomentował Mila

Drodzy Nauczyciele,
proponuję spróbować poprowadzić zajęcia online. Część aplikacji działa nie tylko na komputerach, ale także na smartfonach. Stwórzcie sobie grupy pomocowe, znajdźcie motywację a uda się. Oczywiście, zdarzy się i tak, że ktoś nie ma sprzętu, internetu itp., ale wierzcie mi, w wielu przypadkach się uda. W moim Instytucie (szkoła wyższa) udało się opanować sytuację. Założyliśmy, że się uda. Pomogliśmy osobom, które miały problemy techniczne. Uczyliśmy się od siebie nawzajem i studenci normalnie realizują program. Bardzo dużo zależy od chęci i wzajemnej pomocy. U mojego syna kilku nauczycieli naprawdę się stara. Znaleźli sposoby na realizację materialu online, inni - nie. Da się. Wiem, że nie zawsze, ale w wielu przypadkach.

Skomentował Jarosław Pytlak

@Mila - tak właśnie się dzieje. To 92% premiera, to w największym stopinu efekt nauczycielskiej inicjatywy. Mój artykuł nie miał na celu stwierdzenia, że się nie da, tylko uświadomienie, że nie wszystko, co zrobimy będzie dobre, że nie każdy zdoła przezwyciężyć problem techniczne etc. Ja osobiście tylko uważam, ale to jest poza tematem samego artykułu, że lekcje online w nadmiarze, to może równie fatalne, jak ich brak. Z wielu przyczyn. A dzieci, szczególnie młodsze, to jednak nie studenci, czyli dorośli ludzie. Ale popieram przesłanie Pani komentarza - próbujmy, każdy na ile może. A wywrotowo dodaję, nie koncentrujmy się na egzekucji obecności i ocenianiu, choc w rozporządzeniu zostało to nakazane.

Skomentował Jarosław Pytlak

@tomakl - na tym blogu nie ma wstępnego moderowania komentarzy. Zakładam, że jeśli ktoś mnie odwiedza, powinno go być stać na szacunek dla mnie. I z reguły tak właśnie jest. Jednak stwierdzenie "To są same bzdety" stanowi nadużycie mojej gościnności. Gdyby Pan napisał, że ma inne spojrzenie niż ja, to reszta komentarza wcale by nie straciła swojego sensu. A co do bzdetów, to czy bzdetem jest (wszak napisał Pan "wszystko") stwierdzenie, że minister Piontkowski postawił przed dyrektorai zadania niemożliwe do realizacji w określonym czasie, a niektóre w ogóle?! Skoro nie jest Pan nauczycielem, tylko obserwuje z boku, to jest Pan w takiej samej sytuacji, jak ja obserwując służbę zdrowia. Też czasem nie mogę się nadziwić, ale wiele rzeczy zacząłem rozumieć po rozmowach z lekarzami I pielęgniarkami. I nie wypowiadam się publicznie na ten temat.

Skomentował Milena Staluszka

Bardzo dziękuję za ten artykuł. Nawet najwspanialszy dyrektor szkoły nie jest w stanie realizować teraz zdalnego nauczania bo po prostu nie jesteśmy na to przygotowani. Poniżej zamieszczam swój wpis na fb. Jestem bardzo ciekawa Pana opinii. Pozdrawiam serdecznie...

"Dużo niepewności. Co do czasu zamknięcia szkół - także... Jeśli sytuacja się przedłuży to...tak się zastanawiam. A co by się stało gdyby wszystkie roczniki "powtórzyły" rok? Gdyby II semestr tego roku szkolnego stał się pierwszym semestrem kolejnego roku (teraźniejsze zerówki - zerówkami, klasy pierwsze - nadal były by pierwszymi, drugie -drugimi...trzecie-trzecimi itd)? Przy założeniu, że powoli wszystko wracałoby do normy ...byłby czas na przemyślenie zakresu materiału na II semestr ( może powtórki...może rozszerzenie materiału). Wirus już i tak powiedział nam STOP. Czy to czy nasze dzieci zakończą edukację szkolną w wieku 19 czy 20 lat naprawdę ma znaczenie ? Czy nie byłaby to szansa na lepsze przygotowanie ? Sytuacja jest wyjątkowa i wiele rzeczy, które wydawałyby się nie realne - właśnie się dzieją...Nie zmienimy tych, na które człowiek nie ma wpływu...Cała reszta jest do uzgodnienia... Myślę, że jest wiele szkół, które uniosłyby zdalne nauczanie (online)..ale jest też wiele takich, dla których jest to bariera nie do przeskoczenia... Nie wszyscy uczniowie mają dostęp do odpowiedniego sprzętu...Są uczniowie, którzy zapewne świetnie sobie poradzą...ale co z uczniami słabszymi? Czy zatem obstawanie na siłę "przy zdalnym nauczaniu" gdy tak naprawdę Polska nie jest do tego przygotowana...i szukanie teraz na szybko sposobów....może na miesiąc a może na dłużej..ma sens? Na to potrzebne są też pieniądze...Czy nie lepiej przeznaczyć je na to co teraz najważniejsze? Na ratowanie życia? Zakup sprzętu? Dofinansowanie służby zdrowia? Niektórym z nas, którzy zostaliśmy w domach czas został dany...Czy nie lepiej wykorzystać go na pogłębianie relacji właśnie z naszymi dziećmi? Robić to na co czasu nigdy nie wystarczało? Przecież nauka to nie tylko realizacja podstawy programowej… To doświadczanie także przez zabawę...obserwację…działanie…Być może taka okazja już nigdy się nie zdarzy...Gdy już wirus przestanie być tak wielkim zagrożeniem i świat zacznie wracać do normy - my rodzice przyspieszymy jeszcze bardziej niż dotychczas by odbudować nasze firmy...nasze prace...I znów zacznie brakować czasu dla dzieci…

A co z Rodzicami, którzy właśnie teraz walczą dla nas w szpitalach, sklepach, transporcie i innych...Przecież też są Rodzicami...Czy po wyczerpującym dniu pracy po powrocie do domu zamiast pobyć z rodziną mają siadać do lekcji by zdążyć przerobić zadany materiał? Czy naprawdę tak ważne jest to by akurat teraz w tym semestrze dzieci poznały budowę pantofelka albo zasady pisowni bo tak stanowi podstawa programowa? Czy to wszystko nie pogłębi jeszcze różnic a co za tym idzie szans dla dzieci z różnych regionów czy środowisk? Nigdy nie będzie tak, żeby wszyscy byli zadowoleni...Nie ma też złotego środka i sytuacja jest wyjątkowa...
Czy zatem pozostawić dzieci same sobie całkowicie bez szkoły? Nie. Kontakt z nauczycielami - jak najbardziej tak. Bo przecież dzieci też za Nimi tęsknią. Ich cenne wskazówki np. na temat co warto przeczytać..obejrzeć..- są bezcenne. Może stworzyć zdalne kółka zainteresowań dla chętnych? Może telewizja emitowałaby więcej programów edukacyjnych czy też ekranizacji lektur...Empik udostępnił za darmo dostęp do e-booków, lokalne księgarnie oferują gratisowy dowóz zakupionych książek do domu.. Poza tym dzieci są niezwykle twórcze...i przy odrobinie nudy może okazać się, że stworzą rzeczy większe niż by nam się wydawało...

Są tysiące rzeczy, które nam dorosłym wydają się tak oczywiste, że zapominamy ich nauczyć nasze dzieci... Przyznajcie na przykład - ilu z nas Rodziców - nauczyło choćby wcześniej dzieci - jak prawidłowo umyć ręce? Bo, że się myje to przecież "oczywista oczywistość.." ;)... I można by tak jeszcze długo wymieniać...

Oczywiście zostawienie wszystkich roczników na powtórzenie roku miałoby swoje konsekwencje. Np. trudność z przyjęciem trzylatków do przedszkola. Być może ten rocznik byłby poszkodowany (krótsza o rok edukacja przedszkolna). A może powstałyby dodatkowe placówki czy miejsca pracy by właśnie taką opiekę trzylatkom zapewnić…Ale to byłby problem do rozwiązania za rok…Nie teraz..nie na szybko i nie po łebkach… Teraz myślmy o ZDROWIU Naszych Rodzin…i tych, którzy dla nas walczą.

Czasem najprostsze rozwiązania są najlepsze…"

Skomentował Agnieszka

Zanim nasza szkoła wyszła z szoku i udostępniła karty pracy ( klasa II) podrukowałam córce różne rzeczy, rozpisałam plan lekcji i do boju. Zesłana na home office z 2 dzieci ( 9 lat i 18 miesięcy) staram się bardzo pomóc córce w lekcjach. mamy to szczęście że poza pracowymi laptopami w domu jest też komputer stacjonarny bo nie wyobrażam sobie odrabiania lekcji na tablecie. mija drugi tydzień. obie mamy dosyć. córka załamana, bo młócenie kart z przyrody, matematyki, polskiego ale również z angielskiego i dodatkowych zajęć ( no tak bo firmy które normalnie prowadzą płatne zajęcie tez wysyłają karty pracy - programowanie w minecraft i angielski - abym przypadkiem nie zapomniała zapłacić czesnego) przestało być zabawą. jest nudne, powtarzalne i trudne kiedy za plecami wołają lalki, klocki i młodszy brat. obyśmy to wszystko przetrwali w zdrowiu psychicznych bo taka sytuacja może naprawdę doprowadzić do znienawidzenia nauki nawet prze bardzo ambitne dzieci.

Skomentował Wioletta

Z greckiego pedagog znaczy paidagogos, czyli "prowadzący dziecko", więc kochany przyjacielu - nauczycielu : delikatnie Go prowadź w życie, a nie kieruj na chama w dziury i wyboje, żeby zobaczyć jak sobie poradzi !!! Bogdan Nawroczyński już dawno apelował: „Bracie nauczycielu! Bądź człowiekiem gorącego serca, niezłomnego charakteru i niezależnego umysłu!” Wiola z matematycznym pozdrowieniem:
" SINUS-COSINUS DAJ BOŻE TRZY MINUS ! " - oraz z błogosławieństwem Bożym : " Obyś cudze dzieci uczył ! "

Skomentował Tomasz

Szanowny Dyrektorze! Dostałeś zadanie! Do dzieła, bo zostaniesz rozliczony!
Niestety ale to już reguła, że jesteśmy traktowani zadaniowo bez wsparcia, więc tworzymy fikcję...

Skomentował Mgda

Jestem rodzicem i zdaję sobie sprawę, że nauczyciele tak, jak i rodzice próbują działać trudnej, nieznanej rzeczywistości. Przerażam mnie liczba maili, jakie otrzymuję od nauczycieli dwójki moich dzieci szkolnych, rozumiem jednak, że lękają się oni o swoją pracę, a ministerstwo narzuca na nich nieprzemyślane, a wręcz oderwane od rzeczywistości wymagania. Uważam, że powinniśmy dać dzieciom spokój z podstawą programową w tym trudnym dla wszystkich czasie, a nauczycielom wolną rękę, co zaproponują dzieciom. Gdyby nie mieli nad sobą bata, na pewno po prostu zachęcaliby do rozwoju, wyrównania zaległości, czytania a nie przerabiania podręcznika. Osobiście staram się, żeby moje dzieci (5 i 6 klasa) codziennie się czegoś pouczyły i korzystam w tym też z poleceń ich nauczycieli, ale z pełną odpowiedzialnością podjęłam decyzję, że nie będę uczestniczyć w tym edukacyjnym szaleństwie i zmuszać dzieci, aby w pośpiechu i bez pasji realizowały podstawę programową przewidzianą na ten rok. Wolę z nimi po prostu pobyć, porozmawiać. Całe szczęście minister Piontkowski nie jest moim szefem :) Pozdrawiam ciepło wszystkich nauczycieli i tych, którym zależy na dobru dzieci.

Skomentował Ewa

Witam,

Ja chcę dodać tyle, że są też pozytywne przykłady. Mam 9letnie bliźniaki w III kl, w szkole podstawowej niepublicznej, i wbrew temu co zasugerowano w artykule, nie ma żadnego chaotycznego zarzucania dzieci materiałem. Mają 1-3 lekcji online dziennie, po 30 min każda, 15 min na luźne pogadanki z uczniami i nauczycielami i naprawdę mają frajdę gdy się łączą. Karty pracy dobrze przemyślane, tak żeby dziecko mogło samodzielnie wykonać. Tak więc u mnie, poza zmianą sposobu komunikacji ze szkołą reszta się nie zmieniła. Nie siedzę z nimi nad lekcjami, zadaniami itp. Ogarniają swoją szkołę same i mają fun, że jest inaczej niż zwykle. Ale fakt, - zgadzam się z tym, co artykuł porusza że w procesie edukacyjno-wychowawczym za mało stawia się na samodzielność dzieci w Polsce. Ja wychowując dzieci stawiałam na samodzielność, szkoła do której chodzą też pozwala i zachęca do samodzielności. Teraz to procentuje. Nie widzę stresu, z zaciekawieniem podejmują wyzwanie i mają z tego fun.

Skomentował Piedziesieciolatka

Serdecznie dziekuje za ten artykul. Nie zmienia sytuacji, ale przynajmiej jest pocieszeniem, ze sa jeszcze rozsadni ludzie w edukacji. Nawet czterdziestoletni;).

Nasza strona używa, do prawidłowego działania używa technolgii ciasteczek. Więcej informacji na ten temat na stronie: Więcej...