Blog

Kurier z zawieszonej szkoły - numer 03

(liczba komentarzy 1)

   Dzisiaj korespondencja do rodziców i nauczycieli uczniów klas 4-6, wysłana w sobotę.  Co ciekawe, z relacji wychowawczyń dowiedziałem się, że niektórzy młodzi ludzie już wcześniej zaczęli przysyłać im raporty ze swojej aktywności, nie bacząc na czas weekendu. Zaprawdę, zapał niektórych jest godny podziwu!

 

----------------------------------

 

Szanowni Państwo, Rodzice uczniów klas 4-6 STO na Bemowie!

   Oto najważniejsze informacje związane z organizacją pracy zdalnej uczniów w okresie od 16 do 25 marca.

Jaki stawiamy sobie cel?

   Chcemy wykorzystać czas przymusowej przerwy w zajęciach szkolnych dla stworzenia dzieciom trudnej na co dzień do wyobrażenia okazji do rozwijania indywidualnych zainteresowań. Naszym celem jest, aby uczniowie codziennie poświęcali czas na naukę, ale nie pod dyktando kart pracy, ćwiczeń i instrukcji, ale zgodnie z własną inicjatywą, zarówno w zakresie zdobywanej wiedzy, jak form aktywności. Zerwiemy z podziałem na dyscypliny wiedzy, określaniem czasu, jaki trzeba poświęcić na biologię, język polski, matematykę etc. Przypomnimy lub uświadomimy sobie, że nauką może być wszystko: malowanie, rysowanie, rzeźbienie, majsterkowanie, pomaganie w pracach domowych, zajmowanie się młodszym rodzeństwem, wyszukiwanie materiałów na interesujący temat. Oczywiście można też zajmować się pisaniem, liczeniem, robieniem prostych doświadczeń, studiowaniem fachowych źródeł etc., ale – o co bardzo prosimy – w oderwaniu od posiadanych książek i materiałów wykorzystywanych na co dzień w szkole!

   Realizacja programu zapisanego w kartach wymagań z poszczególnych przedmiotów zostaje czasowo zamrożona. Uczeń może przesłać nauczycielowi gotową już pracę samodzielną, ale może się również z tym wstrzymać bez żadnych konsekwencji, mimo upływu zaplanowanego wcześniej terminu. To samo dotyczy innych zadanych wcześniej prac – można je przesłać nauczycielowi do oceny, ale nie ma takiego obowiązku. „Odmrożenie” zaliczeń nastąpi dopiero po powrocie do szkoły, chyba że przymusowa przerwa będzie się przeciągać. W tym drugim przypadku ogłosimy stosowny komunikat. Tymczasem stawiamy na radość spontanicznego uczenia się. Co najmniej do 25 marca rezygnujemy z wystawiania ocen (z wyjątkiem prac zaległych, o których była mowa powyżej).

   Nietypowa sytuacja stwarza nam wszystkim szansę sprawdzenia innego modelu nauczania, polegającego na podążaniu za dzieckiem, obserwowaniu jak pracuje, jak planuje swoją pracę, jakie zadania wybiera. Wyrwiemy się spod dyktatu literalnego realizowania treści podstawy programowej, pozostając w zgodzie z jej zapomnianymi na ogół fragmentami dotyczącymi „ducha” – że zdobywanie wiedzy ma być radosne, oparte na własnej motywacji i aktywności ucznia. Brzmi jak science-fiction, a przecież to także zapisane jest w obowiązującej obecnie, fatalnej skądinąd, wersji tego dokumentu.

Rola wychowawcy klasy

   W zamierzonych działaniach rola wychowawcy klasy ma polegać na życzliwym interesowaniu się aktywnością każdego ucznia, zapewnianiu mu pozytywnej informacji zwrotnej, gromadzeniu wiedzy o pojawiających się pomysłach, żeby po powrocie do szkoły można je było wykorzystać, zaprezentować, omówić, dając dzieciom poczucie, że ucząc się „po swojemu” robiły coś ważnego, z czego mogą być dumne. Wychowawcy będą też przygotowywali na bieżąco krótkie informacje dla wszystkich dzieci z klasy o tym, co ciekawego zostało przez nich zrobione.

   Wychowawca będzie komunikował się ze swoimi podopiecznymi co najmniej raz dziennie, od poniedziałku do piątku, za pośrednictwem szkolnej poczty elektronicznej. Jeśli okres przerwy w zajęciach przekroczy dwa tygodnie, zaczniemy eksperymentować z narzędziem komunikacji grupowej, jakim jest Office365 Teams, do którego wszyscy uczniowie klas 4-6 mają potencjalnie dostęp.

   W przypadku, gdyby ktoś z uczniów nie podejmował bieżącego kontaktu z wychowawcą, zwróci się on telefonicznie do rodziców w celu wyjaśnienia przyczyn tej sytuacji.

Rola innych nauczycieli

   W pierwszej fazie przedsięwzięcia zdajemy się w pełni na inicjatywę uczniów. Gdyby okres przerwy uległ przedłużeniu, stopniowo wprowadzimy też pewne treści obligatoryjne (w tym z zakresu języka angielskiego), ale pozostawiając cały czas przestrzeń dla indywidualnych inicjatyw.

   Oprócz korespondencji z wychowawcą uczniowie mają prawo do kontaktowania się bezpośrednio ze wszystkimi nauczycielami, którym chcieliby coś przekazać, pochwalić się, poprosić o radę lub pomoc. Adres e-mailowy każdego nauczyciela w szkole ma format: imie.nazwisko@stonabemowie.edu.pl – bez polskich znaków). Żadna korespondencja od ucznia nie pozostanie bez odpowiedzi.

   Niektórzy nauczyciele będą również z własnej inicjatywy wysyłać do uczniów wiadomości, dzieląc się swoimi własnymi pomysłami, osiągnięciami. Postaramy się pokazać, że czas przymusowego pozostania w domu można dobrze wykorzystać nie tylko będąc uczniem, ale również nauczycielem. W ten sposób zainwestujemy trochę w budowanie relacji, na co zazwyczaj w codziennej pogoni za własnym ogonem brakuje czasu, a może i chęci.

Ważna rola rodziców

   Dziecko powinno organizować się do pracy samodzielnie. Ewentualna podpowiedź ze strony rodzica może dotyczyć aktywności, w których możecie Państwo dziecku towarzyszyć – jeśli spędzicie więcej czasu razem, to powstanie świetna okazja, by nauczyć się od Was czegoś praktycznego. Opowiadając uczniom o tym, jak będzie wyglądała ich nauka w czasie przymusowego zamknięcia szkoły bardzo podkreślaliśmy, że jest to również możliwy czas poznania i przećwiczenia pod okiem rodziców praktycznych umiejętności: prasowania, prania, domowego majsterkowania itp. W różnych rodzinach możliwości i potrzeby są różne, więc nie formułujemy  konkretnych sugestii, ale zachęcamy, by taką aktywność traktować w tym nadzwyczajnym czasie jako równoprawną z tradycyjną nauką z książek. Taka szansa może się więcej nie pojawić!

   Do Państwa należy wstępna recenzja dziecięcych pomysłów, szczególnie pod kątem bezpieczeństwa. No i stawienie oporu, gdyby dziecko chciało w szlachetnych celach edukacyjnych pokonywać kolejne poziomy ulubionej gry komputerowej. Prosimy o zachowanie kontroli nad minimalnym wymiarem czasu poświęconego na naukę – 6 godzin dziennie, od poniedziałku do piątku. Jeśli jednak przyjmiemy zasugerowaną powyżej szeroką definicję aktywności edukacyjnej, to ten czas z pewnością nie będzie problemem.

   Podkreślamy raz jeszcze: dzieci samodzielnie wybierają tematy, jakimi będą się zajmować, poświęcają im dowolną ilość czasu, przedstawiają efekty pracy w wybranej przez siebie formie (nagranie filmowe, opowiadanie, praca plastyczna, konstrukcja, doświadczenie itp.). Formą prezentacji efektu może być sama informacja w e-mailu do wychowawcy, co się robiło i co z tego wyszło.

   Co zrobić, jeśli dziecko nie będzie miało pomysłu, czym się zająć? Poczekać cierpliwie. Stan niczym-nie-zajęcia jest dla dzieci stanem nienaturalnym, więc zapobieganie mu przez dorosłych nie ma sensu. Tym bardziej, że cała nasza nadzwyczajna organizacja nauki w tym czasie ma skłonić dzieci do wzięcia odpowiedzialności za swoją aktywność.

   Bardzo prosimy, aby dopilnowali Państwo przygotowania przez dziecko każdego dnia e-maila do wychowawcy z informacją, czym się zajmowało. Nie ma on mieć żadnej specyficznej formy; ważne, żeby stanowił coś w rodzaju zwięzłego raportu, a przy okazji ćwiczenie w pisaniu wiadomości z zachowaniem form grzecznościowych. Załączanie zdjęć, filmików, skanów etc. jest mile widziane, jakkolwiek nieobowiązkowe.

   W razie rodzicielskich wątpliwości, frustracji, pytań, prosimy kontaktować się z wychowawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej.

   Poniżej podajemy do Państwa wiadomości treść e-maila wysłanego do wszystkich uczniów klas 4-6 z informacją o zasadach pracy obowiązujących w najbliższym czasie.

   W załączniku do niniejszej wiadomości przesyłamy na wszelki wypadek krótką instrukcję korzystania z platformy Office365. Gdyby był jakiś problem techniczny w domu, nasz informatyk, pan Adam, służy konsultacjami pod nr służbowego telefonu. Ze swej strony zapewnia jednak, że wszyscy uczniowie klas 4-6 przećwiczyli już wielokrotnie pod jego okiem korzystanie ze służbowych skrzynek pocztowych.

Pozdrawiamy serdecznie,

Jarosław Pytlak,

zespół wychowawczyń klas 4-6.

 

----------------------------------

 

 

Drodzy Uczniowie klas 4-6 STO na Bemowie!

   Okres przymusowego niechodzenia do szkoły to nie kolejne ferie, ale czas przeznaczony na naukę – na pracę własną. Chcielibyśmy, abyście codziennie od poniedziałku do piątku przeznaczali na nią przeciętnie 6 godzin, rozkładając ten czas w ciągu dnia stosownie do swoich chęci i możliwości. Nie będziecie wypełniać przygotowanych przez nauczyciela zadań i kart pracy, ani wykonywać otrzymywanych poleceń. Tym razem macie niepowtarzalną szansę zajęcia się tym, co interesuje Was najbardziej. Sami zadecydujecie, gdzie będziecie szukać informacji na samodzielnie wybrane tematy – może będą to filmiki na YouTube, może ciekawe książki – komiksy, opowiadania, poradniki. Może pokusicie się o wykonanie pracy plastycznej, zbudowanie modelu lub przeprowadzenie eksperymentu lub pracy badawczej, być może sięgniecie do książki kucharskiej, żeby przygotować jakąś potrawę. Zależy nam tylko, żebyście dokumentowali swoją pracę – nagrywajcie filmiki, fotografujcie, przygotowujcie opisy, plakaty, obrazki. Jesteśmy przekonani, że będziecie mieć wiele wspaniałych pomysłów. 

   Zgodnie z tym, co zostało powiedziane podczas ostatniego przed przerwą spotkania z panem dyrektorem, na czas przymusowego zawieszenia zajęć zamrażamy realizację programu zapisanego w kartach wymagań z poszczególnych przedmiotów. Możecie przesłać nauczycielowi gotową już pracę samodzielną, ale możecie również wstrzymać się z tym bez żadnych konsekwencji, mimo zaplanowanego wcześniej terminu. To samo dotyczy innych zadanych wcześniej prac – możecie je przesłać nauczycielowi do oceny już teraz, ale nie macie takiego obowiązku. „Odmrożenie” zaliczeń nastąpi dopiero po powrocie do szkoły, chyba że przymusowa przerwa będzie się przeciągać. W tym drugim przypadku otrzymacie stosowną wiadomość. Tymczasem liczymy, że samodzielne podejmowanie zadań edukacyjnych da Wam niezbędną w tym trudnym czasie porcję radości i satysfakcji. Co najmniej do 25 marca rezygnujemy też z wystawiania ocen.

   Prosimy, abyście każdego dnia przesłali do wychowawcy klasy e-mail z informacją, co ciekawego udało się Wam zrobić. Mile widziane będą załączniki, zdjęcia, filmy, pliki testowe itp. – wszystko, co przyjdzie Wam do głowy. Na każdą wiadomość otrzymacie oczywiście odpowiedź.

   Możecie również kontaktować się e-mailowo z innymi nauczycielami, którzy na pewno z radością przyjmą korespondencję, nawet jeśli będą w niej tylko pozdrowienia. Nauczyciele chętnie odpowiedzą na Wasze pytania i udzielą porad, jeśli tylko zwrócicie się do nich w tej sprawie. Od niektórych nauczycieli otrzymacie od czasu do czasu e-maile, w których prześlą Wam coś miłego lub przydatnego, albo pochwalą się, co robią w czasie przymusowego oderwania od szkoły. Możecie na te e-maile odpisywać, ale nie musicie, chyba że nadawca wprost o to poprosi.

   Jesteśmy pewni, że nauka w zaproponowanej tutaj formie sprawi Wam wiele radości i dacie sobie radę z wybranymi przez siebie zadaniami. Pamiętajcie, że w razie kłopotów lub wątpliwości zawsze możecie zwrócić się z prośbą o radę do swojego wychowawcy.

   Już teraz z ciekawością czekamy na Wasze pomysły, a jak wrócicie do szkoły, na pewno znajdziemy czas, żeby wspólnie poznać te, którymi będziecie chcieli się podzielić.

Powodzenia!

Pan dyrektor Jarosław Pytlak wraz z zespołem wychowawczyń klas 4-6.

Wróć

Dodaj komentarz

Skomentował Xawer

Czasownik "smartfonować" (patrz "słownik" na marginesie) oznacza również pisanie sprawozdań dla wychowawcy z tego, czego uczniowie nauczyli się sami na przerwie koronawirusowej. Idę o zakład, że połowa (albo i więcej) pisze takie maile na smartfonach, a nie na normalnych komputerach.

Nasza strona używa, do prawidłowego działania używa technolgii ciasteczek. Więcej informacji na ten temat na stronie: Więcej...