Blog

Kurier z zawieszonej szkoły - numer 02

(liczba komentarzy 0)

   Dzisiaj przygotowaliśmy informację dla uczniów klas 0-3 oraz ich rodziców o tym, jak ma wyglądać nauka od najbliższego poniedziałku. Ma ona formę dwóch listów - jednego adresowanego wprost do osób dorosłych; drugiego do przeczytania przez domowników wspólnie z dzieckiem. Jutro podobna korespondencja pójdzie do naszych 4-6 klasistów. Tymczasem, zgodnie z obietnicą, dzielę się tym, co już gotowe i wysłane w świat.

------------------------

Szanowni Rodzice uczniów klas 0-3 STO na Bemowie!

   Oto najważniejsze informacje związane z organizacją pracy zdalnej uczniów w okresie od 16 do 25 marca.

Jaki stawiamy sobie cel?

   Chcemy wykorzystać czas przymusowej przerwy w chodzeniu dzieci do szkoły dla stworzenia im trudnej do wyobrażenia na co dzień okazji do rozwijania indywidualnych zainteresowań. Naszym celem jest, aby uczniowie codziennie poświęcali czas na naukę, ale nie pod dyktando kart pracy, ćwiczeń i instrukcji nauczyciela, ale zgodnie z własną inicjatywą, zarówno w zakresie zdobywanej wiedzy, jak form aktywności. Zerwiemy z podziałem na dyscypliny wiedzy, określaniem czasu, jaki trzeba poświęcić na liczenie, czytanie, etc. Przypomnimy lub uświadomimy sobie, że nauką może być wszystko: malowanie, rysowanie, rzeźbienie, majsterkowanie, pomaganie w pracach domowych, zajmowanie się młodszym rodzeństwem, wyszukiwanie materiałów na interesujący temat. Oczywiście można też zajmować się pisaniem, liczeniem, robieniem prostych doświadczeń etc., ale – o co bardzo prosimy – w oderwaniu od posiadanych książek i materiałów wykorzystywanych na co dzień w szkole!

   Nietypowa sytuacja stwarza nam wszystkim szansę sprawdzenia innego modelu nauczania, polegającego na podążaniu za dzieckiem, obserwowaniu jak pracuje, jak planuje swoją pracę, jakie zadania wybiera. Spieszymy uspokoić, że pomysł oparty na pracy własnej dziecka, polegającej na planowaniu zadań, wybieraniu różnych formy ekspresji twórczej, poszukiwaniu i przetwarzaniu informacji, pozostaje w zgodzie z podstawą programową, i że takie działania podejmowane przez dzieci są jej realizacją – choć w praktyce szkolnej zazwyczaj pada ona ofiarą powszechnego poczucia obowiązku rytmicznego „realizowania” wyłącznie zapisanych w niej treści nauczania.

Rola nauczyciela

   W zamierzonych działaniach rola nauczyciela-wychowawcy, którego wspomagać będzie nauczyciel języka angielskiego, polega na życzliwym interesowaniu się aktywnością każdego ucznia, zapewnianiu mu pozytywnej informacji zwrotnej, gromadzeniu wiedzy o dziecięcych pomysłach, żeby po powrocie do szkoły można je było wykorzystać, zaprezentować, omówić, dając dzieciom poczucie, że ucząc się „po swojemu” robiły coś ważnego, z czego mogą być dumne. Nauczyciele będą też przygotowywali na bieżąco krótkie informacje dla wszystkich dzieci z klasy o tym, co ciekawego zostało przez nie zrobione.

   W pierwszej fazie przedsięwzięcia zdajemy się w pełni na inicjatywę uczniów. Ze strony nauczycieli mogą jedynie paść ogólne sugestie, typu: jeśli ktoś ma ochotę, to niech zajmie się trochę tematem: (tu temat), w taki sposób jaki mu przyjdzie do głowy. Gdyby okres przerwy uległ przedłużeniu, stopniowo wprowadzimy też pewne treści obligatoryjne (w tym z zakresu języka angielskiego), ale pozostawiając cały czas przestrzeń dla indywidualnych inicjatyw.

   Wychowawca będzie komunikował się z dziećmi co najmniej raz dziennie, za pośrednictwem poczty elektronicznej rodziców. Jeśli okres przerwy w zajęciach przekroczy dwa tygodnie, wprowadzone zostaną służbowe skrzynki pocztowe uczniów (posiadamy je na platformie Office 365), których loginy, hasła i instrukcja obsługi przekazane zostaną rodzicom.

   Jeżeli uczeń w ramach swojej inicjatywy zajmie się w najbliższym czasie w jakimkolwiek aspekcie językiem angielskim, prosimy, aby e-mail z informacją o tym, co robił, co mu się udało osiągnąć, ewentualnie, o co chciałby zapytać, wysłał nie tylko do wychowawcy, ale także do wiadomości nauczyciela języka angielskiego (adres e-mailowy każdego nauczyciela w szkole ma format: imie.nazwisko@stonabemowie.edu.pl).

Ważna rola rodziców

   Zapewne niektórzy z Państwa będą mieli poczucie, że to do Was należy zorganizowanie dziecka do pracy. Nie. Dziecko ma się do pracy zorganizować samodzielnie. Ewentualna podpowiedź może dotyczyć aktywności, w których możecie Państwo dziecku towarzyszyć – ugotujmy pierogi, naprawmy tę listewkę, co zwisa ze ściany od dwóch tygodni, wspólnie przejrzyjmy, co ciekawego na Y2Be jest w zakresie hodowli fasoli.

   Do Państwa należy też wstępna recenzja dziecięcych pomysłów, szczególnie pod kątem bezpieczeństwa. No i stawienie oporu, gdyby dziecko chciało w szlachetnych celach edukacyjnych pokonywać kolejne poziomy MineCrafta. Prosimy o zachowanie kontroli nad minimalnym wymiarem czasu poświęconego na naukę – 3 godziny dziennie, od poniedziałku do piątku. Jeśli jednak przyjmiemy bardzo szeroką definicję aktywności edukacyjnej, to ten czas będzie przekroczony i dziecko nawet tego nie zauważy.

   Podkreślamy raz jeszcze: dzieci samodzielnie wybierają tematy, jakim będą się zajmować, poświęcają im dowolną ilość czasu, przedstawiają efekty pracy w wybranej przez siebie formie (nagranie filmowe, opowiadanie, praca plastyczna, konstrukcja, doświadczenie itp.). Formą prezentacji efektu może być sama informacja w e-mailu do wychowawcy, co się robiło i co z tego wyszło.

   Co zrobić, jeśli dziecko nie będzie miało pomysłu, czym się zająć? Poczekać. Stan niczym-nie-zajęcia jest dla dzieci stanem nienaturalnym, więc zapobieganie mu przez dorosłych nie ma sensu.

   Bardzo prosimy, aby pomogli Państwo dziecku w przygotowaniu każdego dnia e-maila do wychowawcy z informacją, czym się zajmowało. Nie ma on mieć żadnej specyficznej formy; ważne, żeby stanowił coś w rodzaju raportu. Załączanie zdjęć, filmików, skanów etc. – mile widziane, jakkolwiek nieobowiązkowe.

   W razie wątpliwości, frustracji, pytań, prosimy kontaktować się z wychowawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej.

   Prosimy również o wspólne z dzieckiem odczytanie treści listu zamieszczonego w załączniku do niniejszej przesyłki.

Pozdrawiamy serdecznie,

Ewa Pytlak, Jarosław Pytlak,

zespół nauczycieli klas 0-3.

------------------------

 

Drodzy Uczniowie klas 0-3 w STO na Bemowie!

   Okres przymusowego niechodzenia do szkoły to nie kolejne ferie, ale czas przeznaczony na naukę – na pracę własną. Chcielibyśmy, abyście codziennie od poniedziałku do piątku przeznaczali na nią co najmniej 3 godziny. Nie będziecie jednak wypełniać przygotowanych przez nauczyciela zadań i kart pracy. Tym razem macie niepowtarzalną szansę zajęcia się tym, co interesuje Was najbardziej. Sami zadecydujecie, gdzie będziecie szukać informacji na wybrane przez Was tematy – może będą to filmiki na YouTube, może ciekawe książki – komiksy, opowiadania, poradniki. Może pokusicie się o wykonanie pracy plastycznej, zbudowanie modelu lub przeprowadzenie eksperymentu lub badania, być może sięgniecie do książki kucharskiej, aby przygotować jakąś potrawę. Zależy nam, żebyście dokumentowali swoją pracę – nagrywajcie filmiki, róbcie zdjęcia, przygotowujcie opisy, plakaty, obrazki. Jesteśmy przekonani, że będziecie mieć wiele wspaniałych pomysłów.

   Prosimy, abyście każdego dnia z pomocą rodziców przesyłali do wychowawcy e-mail z informacją, co ciekawego udało Wam się zrobić. Na każdą wiadomość otrzymacie oczywiście odpowiedź od nauczyciela.

   Jesteśmy pewni, że taka nauka sprawi Wam wiele radości i świetnie dacie sobie radę z wybranymi przez siebie zadaniami. Pamiętajcie jednak, że w razie wątpliwości zawsze możecie zwrócić się z prośbą o radę do swojego wychowawcy.

   Już teraz z ciekawością czekamy na Wasze pomysły, a jak wrócicie do szkoły, na pewno znajdziemy czas, żeby wspólnie poznać te, którymi będziecie chcieli się podzielić.

Powodzenia!

Wasze wychowawczynie i nauczycielki języka angielskiego,

pani dyrektor Ewa Pytlak,

pan dyrektor Jarosław Pytlak.

Wróć

Dodaj komentarz

Nasza strona używa, do prawidłowego działania używa technolgii ciasteczek. Więcej informacji na ten temat na stronie: Więcej...