Blog

Zaproszenie na Sejmik Szkolny

(liczba komentarzy 3)

   Tym razem wpis o charakterze odmiennym niż zazwyczaj. Zapraszam mianowicie Czytelników bloga do zapoznania się z pewnym ciekawym aspektem funkcjonowania szkoły, którą kieruję, czyli warszawskiego Zespołu Szkół STO na Bemowie. Niejednokrotnie pisałem, że w dzisiejszych czasach, pełnych burzliwych emocji i rozmaitych zawirowań, niezbędne jest prowadzenie w szkole dialogu, służącego wypracowywaniu rozwiązań dla mniejszych i większych, pojawiających się wciąż problemów. Dialogu świadomie zorganizowanego, służącego też stawianiu drogowskazów na dalszą drogę. W STO na Bemowie jego ważną płaszczyzną jest doroczny Sejmik Szkolny, w którym biorą udział wszyscy nauczyciele, a ponadto chętni rodzice i uczniowie. Każda z wcześniejszych edycji tej imprezy zgromadziła sporo ponad 100 osób i wszystko wskazuje, że w bieżącym roku dyskutantów będzie jeszcze więcej.

   Zamieszczony poniżej tekst zaproszenia, skierowanego do wszystkich nauczycieli I rodziców oraz uczniów, począwszy od klasy 4 SP, daje możliwość zajrzenia „od kuchni” do kierowanej przeze mnie placówki. Zorientowania się, jakie podejmuje problemy i jakie sprawy w tym akurat roku szkolnym zostały uznane za ważne i trafią pod wspólne obrady.

   Doświadczenia lat poprzednich pokazują, że impreza jest bardzo pożyteczna. Przynosi wiele pomysłów i rozwiązań przydatnych później w planowaniu działalności Szkoły. Jeżeli ktoś z Czytelników, niezwiązany z STO na Bemowie, miałby ochotę na własne oczy zobaczyć i na własne uszy posłuchać, zapraszam z wizytą. Osoby zainteresowane proszę o kontakt e-mailowy pod adresem jpytlak@sp24sto.edu.pl. Miejsce – STO na Bemowie, Warszawa, ul. Powstańców Śląskich 67a. Termin podany jest w tekście poniżej.

* * *

   Szanowni Państwo: Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice!

   Mamy przyjemność zaprosić wszystkich do udziału w kolejnej edycji Sejmiku Szkolnego Zespołu Szkół STO na Bemowie. Trzeci rok z rzędu u progu wiosny będziemy dyskutować o różnych sprawach dotyczących funkcjonowania naszej placówki i formułować rekomendacje dla jej organów: Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego, a także dla całej społeczności szkolnej.

   Tegoroczny Sejmik odbędzie się 16 marca (sobota) w godzinach od 9.00 do 13.00. W części roboczej obradować będzie w dziesięciu zespołach problemowych.

 

Zespół 1

   Wybrane problemy związane z korzystaniem przez uczniów z internetu, w kontekście funkcjonowania Szkoły.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem. Udział w dyskusji zapowiedzieli rodzice zawodowo zajmujący się problemami cyberbezpieczeństwa i cyberprzemocy.

   1. Korzystanie z mediów społecznościowych przez uczniów młodszych niż dozwalają ich regulaminy.

Media społecznościowe określają w swoich regulaminach minimalny wiek użytkownika; zazwyczaj jest to ukończone 13 lat. W praktyce wielu uczniów młodszych posiada swoje konta, z reguły za wiedzą i przyzwoleniem swoich rodziców. Nierzadko rodzi to konflikty między dziećmi, najczęściej na tle różnych form cyberprzemocy. Niektóre ujawniają się na terenie szkoły, czemu towarzyszy oczekiwanie samych dzieci i rodziców, że nauczyciele zajmą stanowisko, pomogą w rozwiązaniu, udzielą wsparcia poszkodowanym i stosownie ukażą winowajców. Czasem postulowane jest wręcz zawiadamianie policji. Przypomnijmy, że mowa tutaj o uczniach mających mniej, niż 13 lat.

Pozornie problem jest prosty - posiadanie konta wbrew regulaminowi danego medium powinno być zakazane. Jednak gdy dzieje się to za zgodą rodziców jakiekolwiek wystąpienie przedstawicieli szkoły, np. obniżenie oceny zachowania albo zawiadomienie administratora serwisu, że posiadacz konta nie spełnia wymogów regulaminowych, będzie przez część rodziców odbierane jako nieuprawniona ingerencja w sprawy domowe. Przedmiotem dyskusji w tej grupie będzie wypracowanie rekomendacji dla społeczności szkolnej w kwestii sposobu postępowania wobec uczniów korzystających w zbyt młodym wieku z mediów społecznościowych.

   2. Procedura kryzysowa – postępowanie w przypadku podejrzenia lub ujawnienia cyberprzemocy w Szkole

Szkoła posiada zestaw instrukcji postępowania w rozmaitych sytuacjach trudnych, tzw. procedur kryzysowych, które obowiązują wszystkich pracowników. Podczas Sejmiku zostanie poddany pod dyskusję projekt nowej procedury, związanej z podejrzeniem lub ujawnieniem przejawów cyberprzemocy. Powinny zostać w nim uwzględnione wnioski z dyskusji dotyczącej problemu opisanego w punkcie 1.

   3. Kodeks Smartfonowy – propozycja uzupełnienia.

Przedmiotem dyskusji będzie pytanie, czy rodzice wspólnie z wychowawcą klasy mogą ustalić zaostrzenie reguł użytkowania smartfonów, obowiązujących w Szkole, wobec dzieci z tej konkretnej klasy. Jeżeli zostanie zarekomendowane przyjęcie takiej możliwości, należy zaproponować stosowną zmianę w Kodeksie Smartfonowym.

 

Zespół 2

Służby i dyżury szkolne – praktyka działania i wnioski na przyszłość.

Zapraszamy nauczycieli opiekujących się poszczególnymi służbami, przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego oraz inne osoby zainteresowane tematem.

   Program wygasającego obecnie Społecznego Gimnazjum nr 99 STO wprowadził w STO na Bemowie praktykę powierzania chętnym uczniom ważnych, odpowiedzialnych zadań związanych z funkcjonowaniem Szkoły, zwanych służbami. Młodzi ludzie tworzą m.in. Zarząd Sklepiku Szkolnego, Zarząd Szkolnej Galerii Sztuki, Pogotowie Techniczne i wiele innych. Każdy uczeń jest zobowiązany pełnić co najmniej jedną służbę, a jeśli nie zgłosi się do żadnej, co najmniej jednego dyżuru, których też ma do wyboru co najmniej kilka.

   Koncepcja służb i dyżurów uczniowskich została już przeniesiona do klas 7-8 SP. Jednak w związku z dalszymi przekształceniami struktury STO na Bemowie sytuacja wymaga przeanalizowania i przyjęcia rekomendacji na przyszłość. W szczególności zespół omówi następujące zagadnienia:

1. Czy poszczególne służby spełniają przypisaną im rolę? Ewentualnie – co należy poprawić?

2. Służby i dyżury rekomendowane do wygaszenia lub powołania.

3. Zmiany w organizacji służb i dyżurów uczniowskich w STO na Bemowie w kontekście powołania liceum.

4. Zadania (rola) opiekuna służby/dyżur. Obecnie funkcjonuje kilka modeli: od nauczyciela w praktyce zarządzającego do nauczyciela patronującego samodzielnie działającym uczniom. Czy możliwe jest przyjęcie jednego modelu, czy powinien on być uzależniony od rodzaju służby i/lub indywidualnych cech nauczyciela?

 

Zespół 3

Dobre pomysły na obchody XXX-lecia STO na Bemowie.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem.

   1 września 2020 roku STO na Bemowie obchodzić będzie trzydzieste urodziny. Wzorem bardzo udanych w przeszłości obchodów XX-lecia i XXV-lecia chcielibyśmy również ten kolejny jubileusz wykorzystać jako inspirację do podsumowania dorobku programowego, uhonorowania osób zasłużonych oraz integracji społeczności szkolnej wokół imprez rocznicowych i pamiątek, które w roku szkolnym 2019/2020 powstaną dla upamiętnienia tego jubileuszu.

   Dyskusja będzie miała charakter burzy mózgów, służącej wypracowaniu dobrych pomysłów dla społeczności szkolnej na rok jubileuszowy.

 

Zespół 4

„Skarby przyrody polskiej” – epitafium dla Gimnazjum.

Zapraszamy nauczycieli zaangażowanych realizację tego projektu, uczniów pełniących służbę redaktora „Skarbów przyrody polskiej” oraz inne osoby zainteresowane tematem.

   Realizowany od wielu lat projekt „Skarby Natury w Polsce” wchodzi w końcową fazę. Jego ostatecznym celem jest wydanie w czerwcu 2019 roku książki „Skarby przyrody polskiej”, którą otrzymają wszyscy uczniowie STO na Bemowie na pamiątkę po wygaszonym ostatecznie Społecznym Gimnazjum nr 99 STO. Książka ma również służyć w przyszłości wszystkim uczniom STO na Bemowie (I ich rodzinom) jako przewodnik i zachęta do zwiedzania Polski.

   Publikacja będzie zawierać opisy ponad 250 miejsc/obiektów przyrodniczych z terenu całego kraju. Większość jest już opracowana, pozostało jeszcze trochę ponad 20, najlepiej w rejonach, które są mało reprezentowane w dotychczasowym zbiorze.

   Do ustalenia pozostaje opracowanie pomysłu zestawu odznak szkolnych, które w przyszłości posłużą wyróżnieniu uczniów, odwiedzających (z rodziną, wycieczkami szkolnymi etc.) kolejne miejsca. Dyskusja w zespole nakreśli także „mapę drogową” ostatnich dwóch miesięcy przygotowań do wydania książki.

 

Zespół 5

„Jak być razem, jak się spotkać?” – co Szkoła może zrobić, żeby wyjść naprzeciw potrzebom rodziców. A czego może nie być w stanie.

Zapraszamy nauczycieli i rodziców zainteresowanych tematem. Mile widziane osoby z doświadczeniem w Radzie Przedstawicieli Rodziców.

Celem dyskusji będzie zbadanie źródeł rodzicielskich potrzeb, stworzenie ich syntetycznego katalogu oraz przeanalizowanie, które z nich, i w jaki sposób, mogą zostać uwzględnione w działaniach szkoły. W tym kontekście mowa będzie też o ograniczeniach, jakie dotyczą działalności Szkoły, zarówno z samej natury tej instytucji, jak w specyficznych okolicznościach obecnej reformy systemu edukacji.

   Zespół poszukiwać będzie również „złotych pomysłów” na usprawnienie komunikacji wewnątrzszkolnej, pamiętając wszakże, że nie wszystko złoto, co się świeci.

 

Zespół 6

Co razem a co osobno? Nowe relacje między placówkami w Zespole Szkół.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematem, w tym szczególnie te, które w najbliższej przyszłości będą związane w dowolnej roli z naszym powstającym obecnie liceum.

   Przez ostatnie kilkanaście lat wypracowaliśmy model współpracy naszego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej. Obejmował on tzw. Wielkie Projekty (Szkolna Galeria Sztuki, Rudawka, Skarby Natury, Skarby Kultury i Historii), wspólne działania (Dzień Ziemi na Bemowie, Święto Szkoły) i pewne rozwiązania na co dzień (np. projekt gimnazjalny „Bajka dla zerówczaka”). Gimnazjum przestaje istnieć. Trzeba przedyskutować i ustalić, jaką część dziedzictwa zatrzyma Szkoła Podstawowa, a co stanie się domeną Liceum – we wszystkich wskazanych wyżej aspektach tego tematu.

 

Zespół 7

Samorząd Szkolny – transformacja.

Zapraszamy nauczycieli, którzy pełnią lub pełnili funkcję opiekuna Samorządu, uczniów – obecnych lub byłych członków Rady Szeryfów lub Prezydium Samorządu Szkolnego SG nr 99 STO, a także inne osoby zainteresowane tematem.

   Przez wiele lat mieliśmy dwa Samorządy Szkolne– młodszy, reprezentujący klasy 1-6, oraz gimnazjalny, w którego skład weszli ostatnio także uczniowie klas 7-8. W związku z wygaszeniem Gimnazjum stoimy przed zadaniem stworzenia jednego Samorządu Szkolnego SP 24 STO. Jak to zrobić w praktyce? Jak i kiedy przeprowadzić wybory? Co może okazać się ważne lub trudne przy takiej zmianie?

 

Zespół 8

Szkolny System Informacji – odsłona 1.

Zapraszamy nauczycieli, szczególnie wychowawców klas, a także zainteresowanych uczniów i rodziców.

   Informacji jest tyle, że wszyscy pod nimi giną. Przedmiotem dyskusji będzie projekt rozdziału „Koncepcji programowej SP nr 24 STO”, poświęconego komunikacji wewnątrzszkolnej i kształtowaniu wizerunku placówki na zewnątrz, a w tym kontekście – obowiązującym zasadom, dobrym praktykom oraz obowiązkom spoczywającym na pracownikach Szkoły. W dyskusji bardzo potrzebna będzie reprezentacja rodzicielskiego i uczniowskiego punktu widzenia!

 

Zespół 9

Zagraniczne wyjazdy językowe – potrzeby i możliwości.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematem.

   Po Gimnazjum pozostały dobre doświadczenia wyjazdów śródrocznych do Hiszpanii i do Niemiec lub Austrii. Czy i ewentualnie kiedy warto wrócić do tego pomysłu. Jakie możliwości mamy w dziedzinie języka angielskiego? Pomysły są, trzeba je tylko przedyskutować, oczywiście z uwzględnieniem realiów, zarówno czasowych, jak ekonomicznych.

 

Zespół 10

Szkolna „Szafa Marzeń” – pomysły podpatrzone u innych.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematem.

   Często w nieoficjalnych rozmowach słychać: „A u mojej znajomej w szkole dzieje się to i to?”, albo „To taki dobry pomysł, rozważmy, czy można by go wprowadzić u nas w życie”. Ten zespół będzie takim forum dobrych pomysłów, od razu do rozważenia ich i podjęcia decyzji o ewentualnej rekomendacji. Jeśli nie będzie ich dużo, osoby uczestniczące będą mogły następnie dołączyć do innych zespołów.

 

Harmonogram Sejmiku:

  9.00 -  9.30 - Wprowadzenie - Mrówki faraona polskiej szkoły, czyli problemy, których raczej nie da się uniknąć, więc trzeba je pokochać nauczyć się z nimi żyć (Jarosław Pytlak).

  9.30 - 12.00 - Dyskusja w zespołach problemowych.

12.00 - 13.00 - Zebranie ogólne - prezentacja wniosków z dyskusji w zespołach.

Wróć

Dodaj komentarz

Skomentował Adam

Zdaje się, że Pan Dyrektor znalazł dobry sposób na "wyłączenie" komentatorów ;-)
Co do sejmiku: imponująca agenda, ale czy symultaniczność dyskusji nie wykluczy wielu tych, co chcieliby (czy nawet powinni) być tu i tam? Mrówki faraona... - ciekawa metafora, poproszę o felieton na ten temat

Skomentował Jarosław Pytlak

Ha, rzeczywiście, coś mało komentarzy. Znacznie mniej też czytelników, niż zazwyczaj. Co potwierdza tylko moją tezę z wpisu o kolorowankach, że dobrych pomysłów wszyscy w oświacie mają już po kokardkę na czubku głowy :-).
Co do Sejmiku, to w życiu trzeba wybierać, a niekończące się obrady, by każdy zabrał głos na każdy interesujący go temat, to samobójstwo logistyczne. Idąc do jednej grupy dyskusyjnej zakładamy, że w pozostałych ludzie też będą myśleli.
Mrówki faraona ustawiam w kolejce, ale będą musiały poczekać, bo tematów jest zatrzęsienie. Takie czasy...

Skomentował Adam

"Mało komentarzy..." - ilu was? - raz! Jestem trochę złośliwy, bo Pan Dyrektor właśnie zdeprecjonował własne pedagogiczne doświadczenia. Na rzecz teorii. A właśnie, że sprawdzone pomysły to jest to, co w pedagogice jedynie pewne. Reszta jest pseudonaukową uzurpacją, co się sprawdza albo nie.

Nasza strona używa, do prawidłowego działania używa technolgii ciasteczek. Więcej informacji na ten temat na stronie: Więcej...